Stichting

Share

Fiscaal- en KvK-nummer:

 • KvK nummer: 62491016
 • RSIN: 8548.38.466

Contactgegevens:

 • Postadres: Enderakkers 19 5571 CZ Bergeijk
 • Email: info@stichtingbusrampsierre.nl
 • Website: www.stichtingbusrampsierre.nl

Doelstelling:

  1. De stichting heeft ten doel:
  1. het achterhalen van de toedracht van het bus ongeval bij Sierre (Zwitserland);
  2. het in rechte optreden voor de slachtoffers en nabestaanden van dit ongeval indien dit noodzakelijk is voor het realiseren van voornoemd doel;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  4. de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (laten) instellen van onafhankelijk onderzoek. Tevens zal de stichting juridische procedures starten als dit noodzakelijk is om haar doel te bereiken. Daarnaast zal zij fondsen werven om haar doel te realiseren.

Bestuurders:

   • C. Schouten, voorzitter
   • O. van Polen-Leclercq, bestuurslid
   • J. Daris, bestuurslid
   • R. van Aken, penningmeester
   • W. Daris-Kuijpers, secretaris

Woordvoerder:

 • Mr. J. Knoester

Beloningsbeleid:

Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor haar werkzaamheden geen beloning ontvangen. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.

Beleidsplan: Beleidsplan Stichting Busramp Sierre.pdf